Aankondiging contributie-inning oktober t/m december 2022
Aankondiging contributie-inning oktober t/m december 2022

Beste leden,

Binnenkort gaan we de contributie innen over de 2e kwartaaltermijn van het seizoen 2022-2023.

Dit betreft de maanden oktober, november en december 2022.

De ledenvergadering van 17 oktober j.l. heeft besloten de contributie voor het huidige seizoen 2022-2023 met vijf euro per jaar te verhogen voor alle leeftijdscategorieën.

Daarbij dient wel het volgende te worden opgemerkt.

De energiekosten voor onze vereniging zullen zonder subsidieregelingen van het rijk / gemeente het komende seizoen fors stijgen. We verwachten tussen de € 20.000 en € 30.000 méér aan energiekosten te moeten betalen.

We beraden ons over maatregelen het energieverbruik terug te dringen. Daarnaast is een extra contributieverhoging niet uit te sluiten.

Vooralsnog wachten we de komende weken / maanden de ontwikkelingen af.

De contributie-inning over het 1e kwartaaltermijn (juli t/ september 20222) was nog gebaseerd op de contributiebedragen van vorig jaar. Zoals gezegd zijn de contributies met ingang van 1 juli 2022 met vijf euro verhoogd. Dit leidt tot een (kleine) correctie van de incassobedragen over de maanden oktober t/m december 2022.

De 3e en 4e incassotermijn bedragen dan weer de correcte bedragen (zie onderstaand ovezicht).

De contributie zal zoals gebruikelijk worden geïnd door middel van een automatische incasso.

Dit zal rond 27 november a.s. zijn.

De tweevolgende incasso’s staan gepland eind februari (2023) en eind mei, telkens omstreeks de 27e van de betreffende maand.

Het Bestuur

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse