Over RuurloHistorie

Algemeen

De allereerste (georganiseerde) voetbalactiviteiten in Ruurlo zijn op 12 juni 1909 van start gegaan met de geboorte van de RFC (Ruurlose Football Club). De club begon met ongeveer 22 leden.

Baron Willem van Heeckeren van Kell zorgde voor het veld en burgemeester E.C. Scholten schonk de bal. Dit eerste veld, de open plek in het Rijkenbargse Bos aan de Barchemseweg, ligt er nog steeds.

Het voetbalspel werd steeds populairder en op 15 maart 1932 werd een vergadering belegd in café “Arfman” aan de Stationsstraat hetgeen resulteerde in de oprichting van de v.v. Ruurlo op 1 april 1932. Ook toen werd gestart in het Rijkenbargse Bos.

In 1933 / 1934 werd een alternatief gevonden in de vorm van een weiland van de familie Wolsink op de “Binneman”. Daar werd tot begin 1952 gespeeld. Daarna verhuisde de v.v. Ruurlo een eindje verderop aan de Binnemansdijk naar “De Meene”.

Jaren later, eind 1974, werd groen licht gegeven voor de aanleg en bouw van een nieuw sportcomplex “ ’t Rikkelder” op de huidige locatie aan de Fürstenauerstraat. Dit complex is in 1975 in gebruik genomen.

De plaats Ruurlo met bijna 8.000 inwoners is gelegen in het oosten van Nederland en maakt tegenwoordig onderdeel uit van de gemeente Berkelland.

Het embleem van de v.v. Ruurlo, de Hazewindhond, is bij de oprichting gekozen als clublogo.

Deze is overgenomen van het wapen van de (oude) Gemeente Ruurlo, die sinds 1816 dit wapen voerde.

Accommodatie

In de periode 1995 – 2005 zijn er grote veranderingen op het huidige complex gerealiseerd.

De v.v. Ruurlo is in de toenmalige gemeente Ruurlo in 1996 al geprivatiseerd.

Bij deze privatisering heeft de vereniging de ondergrond in erfpacht gekregen en zijn de opstallen eigendom geworden van de vereniging.

Tegelijkertijd is het kleedkamercomplex gemoderniseerd en uitgebreid.

Nadien is in 2001 het complex uitgebreid met een groot trainingsveld en een vierde speelveld.

In 2013 is in de nabijheid van het sportcomplex een nieuwe school verrezen.

Om dat mogelijk te maken heeft de v.v. Ruurlo één natuurgrasveld ingeleverd en daarvoor in de plaats is het hoofdveld van kunstgras voorzien en is er een kunstgras pupillenveld aangelegd.

Gedurende de periode van mei t/m oktober 2016 is de uit 1974 daterende kantine geheel verbouwd en gerenoveerd.

Veel van deze uitbreidingen/verbouwingen zijn door eigen leden in hun vrije tijd tot stand gebracht.

Zelfwerkzaamheid is een begrip dat hoog in het vaandel van de vereniging staat; we zijn trots op de inzet van al die vrijwilligers gedurende een lange reeks van jaren.

We verrichten zelf het complete onderhoud aan de terreinen en aan de opstallen.

Daartoe kunnen wij bogen op een grote groep vrijwilligers (vooral Vutters)die wekelijks voortreffelijk werk verrichten om de accommodatie in een prima staat van onderhoud te houden.

Het specifieke veldonderhoud is uitbesteed aan de sociale werkvoorziening.

Naast de voetbal activiteiten wordt de accommodatie op door de weekse dagen ook gebruikt voor de buitenschoolse opvang; sportvereniging en buitenschoolse opvang: een prima combinatie.

De v.v. Ruurlo beschikt momenteel over 1 kunstgrasveld (hoofdveld) 2 natuurgrasvelden, 1 groot trainingsveld, een kunstgras pupillenveld, 10 kleedkamers, bergruimtes, kantine, bestuurskamer en diverse ontvangst- en vergaderruimtes.

Sportief

Na de oprichting in 1932 wist de club nooit hoger te spelen dan de 4e Klasse, waarbij dit voor het eerst werd bereikt in begin jaren zestig van de vorige eeuw en men zich toen 4 jaar kon handhaven. Vanaf midden jaren zestig heeft Ruurlo altijd in de hoofd- en eerste klasse van GVB afdeling gespeeld, totdat deze werd opgeheven en vervangen door de huidige KNVB klassen.

Tot eind jaren negentig speelde Ruurlo hoofdzakelijk 6e klasse, afgewisseld met enkele uitstapjes naar de 5e klasse. Vanaf 2000 is dit afwisselend 5e en 4e klasse geweest, waarna in 2009 de 3e klasse werd bereikt en men zich niet alleen in de middenmoot wist te handhaven, maar zelfs het spreekwoordelijke toetje “nacompetitie” bereikte.

Gedurende de seizoenen 2014 – 2015 t/m 2016 – 2017 speelde Ruurlo weer 4e klasse KNVB.

Het seizoen 2016 – 2017 werd afgesloten met promotie naar de 3e klasse, waar het anno 2020-2021 nog steeds speelt.

Om voor de toekomst ook op een behoorlijk niveau te kunnen blijven acteren, wordt veel aandacht aan de jeugdopleiding geschonken. Voor alle selecties staan gediplomeerde trainers.

De v.v. Ruurlo telt circa 760 leden, van senioren teams tot O9 pupillen. Daarnaast bieden wij wekelijks trainingsfaciliteiten aan onze 4-5 jarigen (De  Voetbalschool).

Organisatie

De groei van onze vereniging noopte tot een aanpassing van de structuur; een kleiner en slagvaardig bestuur met tegelijkertijd meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden “lager” in de organisatie.

Sinds 2007 jaar heeft de v.v. Ruurlo een structuur, waarbij het bestuur is teruggebracht naar 3 personen en alleen met beleidsmatige zaken bezig is. De operationele taken worden uitgevoerd door een 7-tal commissies met alle hun eigen voorzitter, vooraf vastgestelde budgetten en verantwoordelijkheden en voldoende medewerkers. Op deze manier kunnen er gemakkelijker beslissingen worden genomen en kan men de werkzaamheden verspreiden over meerdere personen. Samen met de vele vrijwilligers mag de club zich gezond noemen met een prima klimaat om op prestatief en recreatief gebied met voetbal bezig te zijn.

Activiteiten

Naast voetbal bieden wij onze (jeugd)leden veel mogelijkheden tot ontspanning en activiteiten. Binnen de v.v. Ruurlo kunnen we steunen op een forse groep vrijwilligers die het mogelijk maakt diverse activiteiten te organiseren.

Daarbij valt te denken aan:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstactie
  • Jeugdkampen
  • Schoolvoetbaltoernooi (Koningsdag)
  • Voetbaldagen (eind augustus)
  • Instuifdagen
  • (Buitenlands) trips

Een bijzonder evenement is ons jaarlijkse Karel Stegeman Toernooi voor elftallen tot 19 jaar.

Het is één van de zeven grote internationale jeugdvoetbal toernooien die in de Achterhoek worden gehouden. Dit toernooi vindt jaarlijks plaats tijdens de Pinksterdagen en kent deelnemers uit diverse Europese landen. In het verleden hebben grootmachten als Werder Bremen, FC Dynamo Kiev, Aberdeen FC, IFK Göteborg, PSV en Vasas Budapest deelgenomen aan het toernooi.

Het toernooi trekt jaarlijks circa 3.000 toeschouwers uit de gehele regio.

Sponsoring

De v.v. Ruurlo kent meerdere sponsormogelijkheden zoals stersponsor, clubsponsor, tenuesponsor, reclamebordsponsor, adverteerder, wedstrijdbalsponsor enz.

Standaardpakketten of maatwerk: beiden zijn mogelijk.

Uw belangstelling gewekt als mogelijke sponsor, vrijwilliger of (voetballend) lid?

Via deze website (link contact / contactformulier) kunt u met ons in contact treden.

Wij begroeten u graag!

Algemene gegevens:

Voetbalvereniging Ruurlo

Fürstenauerstraat 2
7261 PE Ruurlo
Telefoonnummer: 0573 – 45 23 03 (Kantine)
E-mail : info@vvruurlo.nl

Kamer van Koophandel: 40101597

IBAN rekeningnummer: NL 05 RABO 0356750930

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse