Frank Floris stop als voorzitter TC van VV Ruurlo
Frank Floris stop als voorzitter TC van VV Ruurlo

Frank Floris heeft informeel afscheid genomen van een functie die hij inmiddels al 7 jaar heeft vervuld, Voorzitter Technische Commissie. Informeel neemt Chiel Tragter deze voorzittershamer nu over.

De formele wisseling komt pas tijdens de Algemene Ledenvergadering ergens in oktober, waar opvolger Chiel Tragter dan officieel zal worden voorgedragen.

Het is niet niks wat Frank in die 7 jaar als TC voorzitter allemaal heeft gedaan:

  • Iedere maand de TC-vergadering voorzitten, die de laatste jaren zijn teruggebracht tot een kleiner team, dus niet telkens met alle leeftijdscoördinatoren erbij (want die hebben ook weer hun eigen besprekingen in kleiner kring). 
  • Als afgevaardigde maandelijks naar de bestuursvergadering met alle commissie voorzitters (zoals die van de sponsoring, kleding, kantine, etc)
  • Tussendoor ‘brandjes’ blussen bij persoonlijke incidentjes en persoonlijke gesprekken met betroffen mensen (soms met behulp van het JeugdBeleidsPlan die dan duidelijkheid gaf). 
  • De sollicitaties regelen van & contractbesprekingen met betaalde trainers (van junioren t/m senioren), budgetbewaking van betalingen, update gesprekken met (betaalde) selectie trainers.
  • opzetten totaalindeling jeugdteams eind van het seizoen (a.d.h.v. input leeftijdscoördinators & pupillencoördinator), trainingsschema incl. veld- en kleedkamerindeling.
  • Tevens jaren verantwoordelijk voor trainingsmaterialen & sleutelbeheer + -uitgifte ervan. 
  • Regelmatig bijwonen van wedstrijden van R1 (altijd samen met Mieke).
  • Maar ook: Bij het meisjesvoetbal om en om trainen geven/ samen met Henk Aaftink & Thirsa te Brinkhof, die de MO20 coacht.
  • En tenslotte zijn Frank & Mieke fervent kaarters/ klaverjassers (zelfs voormalig kampioenen).

Gelukkig zijn de laatste 2 jaar er, met hulp van TC commissielid Bert Wentink, weer een senioren selectiecommissie bij gekomen en een damescommissie, want dat had Frank er ook ooit bijgekregen.

Dat gaf hem in ieder geval weer iets lucht, want hij had echt te veel op z’n bord liggen.

Frank had de TC-vergaderingen altijd goed voorbereid, koffie en thee stonden al klaar voor aanvang. 

Hij werkte nauwgezet, vooral met jaarlijkse teamindelingen wilde hij niets aan het toeval overlaten.

Frank blijft gewoon bij de vereniging actief, en heeft toegezegd in ieder geval de deelfunctie van materiaal- en sleutelbeheer door te zetten. 

Hij heeft namens de gehele Technische Commissie, tijdens de laatste leeftijdscoördinator vergadering, een cadeau overhandigd gekregen en werd heel hartelijk bedankt voor de fijne harmonie waarin alles de laatste jaren verlopen is.

Echtgenoot Mieke kreeg uiteraard een mooie bos bloemen, want zij heeft Frank altijd zijn gang laten gaan.

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse