VV Ruurlo wordt een Groene Club
VV Ruurlo wordt een Groene Club

Neen, we gaan niet de kleur van ons tenue veranderen maar we willen wel een groene club worden.

En groen staat voor duurzaamheid. De Groene Club is een initiatief van de KNVB in samenwerking met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland. Het project gaat van start met een pilot waaraan dertig amateurclubs deelnemen. En wij zijn één van de geselecteerde verenigingen.

Het Nederlandse amateurvoetbal heeft sterke verenigingen nodig. Dit zijn clubs die financieel gezond zijn en beschikken over een goede accommodatie. Het treffen van duurzame maatregelen die leiden tot verlaging van de energierekening draagt daartoe bij. Energiekosten behoren namelijk tot één van de grootste kostenposten voor een vereniging, zo ook voor ons. Het streven is dat binnen drie jaar landelijk gezien driehonderd verenigingen beschikken over een duurzame sportaccommodatie. Het gaat er vooral om het energieverbruik te verminderen door onder andere isolatie, LED-verlichting en het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen en -boilers bij kantines, kleedruimten en sportvelden. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt om deze aanpak uit te breiden naar tennis- en hockeyclubs in de provincies.

Naast dat het gewoon goed is om hier als vereniging een bijdrage aan te leveren, verwachten wij ook dat dit kan leiden tot een forse besparing op onze energiekosten. Wij gaan samen met de Stichting Beheer Sportpark ’t Rikkelder hier invulling aan geven. Afgelopen december heeft de KNVB een energiescan uitgevoerd op ons sportpark. We hebben pas geleden de voorlopige resultaten ontvangen en die wijzen erop dat we met het treffen van diverse maatregelen in beginsel fors op energie(kosten) kunnen besparen. Dat gaat echter niet vanzelf. In het bijzonder met het aanbrengen van LED-verlichting op de velden en de aanschaf van zonnepanelen zijn aanzienlijke kosten gemoeid.

En uiteraard speelt de geschatte terugverdien tijd ook een rol. Neemt niet weg dat elke investering in duurzaamheid ons milieu ten goede komt en ook dat is een overweging. Binnenkort zal het bestuur zich gaan buigen over de voorgestelde maatregelen. We houden jullie op de hoogte.

 

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse