Visie VV Ruurlo op locatie Sporthal
Visie VV Ruurlo op locatie Sporthal

Als bestuur van de voetbal vereniging Ruurlo en namens Stichting Beheer Sportpark ’t Rikkelder willen wij jullie informeren over ontwikkelingen rondom de geplande locatie van de sporthal in Ruurlo. Zoals jullie mogelijk in de pers hebben kunnen lezen heeft de wethouder van het college van de gemeente Berkelland voorgesteld om de sporthal op de Meene te realiseren, bij het zwembad. Als VV Ruurlo heeft ons dat verrast, en hebben wij in de commissie vergaderingen van de gemeente aangegeven dat wij nog wat andere opties zien. Wij hebben de gemeente gevraagd nog een keer goed te kijken naar de verschillende locaties en ervoor te zorgen dat een te maken keuze voor iedereen helder en transparant is.

Hoe kijken wij als VV Ruurlo naar de verschillende locaties:

1. De Meene.

Als VV Ruurlo zijn wij niet tegen de locatie de Meene. Wij zien de synergie mogelijkheden aldaar, en wij vinden het zwembad voor Ruurlo als dorp erg belangrijk. Als de sporthal ervoor zorgt dat het zwembad behouden blijft, vinden wij dat voor het dorp Ruurlo een belangrijk argument. Wel vinden wij dat ook deze locatie volledig en transparant vergeleken moet worden met de overige voorgestelde locaties.

2. De nieuwe weg

Over deze locatie is niet eerder met ons gesproken.  Voor deze locatie is het nodig om een deel of het gehele trainingsveld te verkopen. Wij hebben hier als VV Ruurlo de afgelopen weken goed over nagedacht. Wij zijn van mening dat op deze locatie minder synergie te halen valt voor de voetbal vereniging Ruurlo. Ook willen wij geen geheel veld afstaan. Deze locatie heeft niet onze voorkeur.

3. Rikkenhage/Furstenauerstraat

Wij zullen in de raadsvergadering van 19 januari aanstaande op deze locatie een nieuwe variant aandragen aan de gemeente. Deze variant hebben wij als bestuur en stichting besproken en kort onderzocht. Deze optie is nog niet voorgelegd aan onze leden, dat willen wij via een brief doen, en via publicatie op onze website. Wij denken dat het een interessante optie is die het verdient om goed nader onderzocht te worden.

Wij zullen voorstellen om de nieuwe sporthal te realiseren op ons sportpark, op de plek van onze kantine en onze kleedkamers. Vanuit de hoek van de fietsenstalling tot aan het hek achteraan op ons park hebben we 85 meter lengte en 36 meter breedte aan ruimte. Theoretisch is dit voldoende om de sporthal neer te zetten.

Maar als VV Ruurlo vragen we daar ook iets voor terug. Wij willen een gezamenlijke nieuwe kantine, gezamenlijke nieuwe kleedkamers en een tribune naar ons veld gericht (zodat de sporthal vanaf het veld niet direct zichtbaar is). We willen de kantine op de 1ste verdieping en op de begane grond voldoende kleedkamers en diverse technische ruimtes (onderhoudshokken, massage ruimte, fitnes ruimte, ballenhok, etc.).

Wij zien dit als een ideale optie. Het geeft de mogelijkheid om samen met alle binnensportverenigingen te werken aan een vitaal sportpark. Met alle binnensportverenigingen en ook met stichting zwembad de Meene. Het geeft de mogelijkheid om gedurende de bouw de sporthal open te houden, als voetbal kunnen we tijdelijk gebruik maken van de kleedkamers en kantine van de sporthal. Wij verwachten hier planologisch weinig bezwaren van omwonenden te krijgen en wij denken dat er voldoende parkeergelegenheid te realiseren valt op de plek van de huidige sporthal. Kortom, we zien veel voordelen op deze plek.

Wel moet goed gekeken worden of de genoemde 36 meter breedte voldoende is, daar moet een goede situatieschets antwoord op kunnen geven. Is deze variant mogelijk, wij denken zeker. We hebben de gemeente gevraagd deze variant nader te onderzoeken. Mochten we hier in de nabije toekomst daadwerkelijk over willen gaan tot het uitvoeren van deze plannen zullen we het natuurlijk eerst aan jullie (in een algemene leden vergadering) voorleggen.

Wij snappen dat dit een voorstel is met veel impact. Toch vinden wij het onze taak als bestuur om dit soort opties goed af te wegen en te onderzoeken. Dit is een besluit die ons de gelegenheid geeft weer 30 tot 40 jaar vooruit te kunnen. Wij zijn benieuwd naar jullie mening over deze ontwikkeling.

Laat het weten via de mail (secretaris@vvruurlo.nl) of bel ons op. Onze telefoon nummers staan op de website.

Namens het bestuur,

Ria Steging

Jacco Dijkhuizen

Henry Meutstege

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse