Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING  

De Algemene Leden Vergadering van de v.v. Ruurlo op maandag 19 oktober 2020 om 20.00 uur. De vergadering zal digitaal plaatsvinden. Voor diegene die niet voldoende digitaal onderlegd is, is er in de kantine plaats voor maximaal 25 personen. Leden moeten zich aanmelden voor de vergadering via secretaris@vvruurlo.nl

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

1. Opening 

2. In memoriam 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Notulen van Algemene Leden Vergadering van 14 oktober 2019 

5. Jaarverslag bestuur 2019– 2020 

6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2019 – 2020 

7. Verslag van de kascommissie 

8. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende  toelichting per 30 juni 2020 

9. Vaststelling contributies 2020 – 2021 

10. Vaststelling begroting 2020– 2021 

11. Lid van verdienste 

12. Huldiging jubilarissen 25- en 50-jarig lidmaatschap  

13. Benoeming commissievoorzitter 

14. Benoeming lid kascommissie 

15. Voorstel tot wijziging van de statuten om ouders van jeugdleden stemrecht te geven op de  ledenvergadering.

16. Rondvraag 

17. Sluiting

Wij stellen uw komst of online deelname zeer op prijs. 

Bestuur Voetbalvereniging Ruurlo 

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse