Status Sporthal Ruurlo
Status Sporthal Ruurlo

Als Bestuur willen wij jullie, onze leden, bijpraten over de stand van zaken rondom een nieuwe sporthal in Ruurlo.

In de vergadering van de raad van de gemeente Berkelland op 16 maart jl is het Raadsvoorstel goedgekeurd met daarin de kaders van een locatie onderzoek voor een nieuwe sporthal in Ruurlo. Het onafhankelijke onderzoek zal op basis van goede objectieve wegingsfactoren moeten uitwijzen wat de beste locatie voor de sporthal is: de Nieuwe Weg, de Meene, ’t Rikkelder of ons sportcomplex van VV Ruurlo.

Het zal een onderzoek worden waarin met diverse partijen in participatie de belangen op een juiste wijze worden afgewogen en waarbij omwonenden van de diverse locaties voor het besluit een schetsontwerp krijgen voorgelegd, inclusief een financiële onderbouwing. Dit moet zorgen voor transparantie in het proces.

De komende periode zullen wij door de gemeente gevraagd worden om mee te kijken/denken over het selecteren van het onderzoeksbureau en zal input gevraagd worden door het onderzoeksbureau. 

Bij dit onderzoek willen wij graag een aantal van jullie actief betrekken. Heb je interesse om mee te denken of mee te ontwikkelen bij dit plan, meld je dan bij ons als Bestuur. Maar ook als je ideeën of sugesties of misschien zorgen hebt over de plannen rondom de Sporthal, horen wij dat graag.  

Samen willen wij een mooie oplossing realiseren voor Ruurlo. Als voetbalvereniging zien wij veel voordelen wanneer dit op ons sportpark gerealiseerd kan worden. Maar mocht uit het onderzoek blijken dat een andere lokatie beter is voor Ruurlo zullen wij dat ondersteunen.

Het Bestuur

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse