MEEDOEN ARRANGEMENT VOOR VOLWASSENEN EN KINDREGELINGEN
MEEDOEN ARRANGEMENT VOOR VOLWASSENEN EN KINDREGELINGEN

Meedoen arrangement Volwassenen

Heeft u een laag inkomen? Dan valt het niet altijd mee overal aan mee te doen.

Toch hoeft dat geen probleem te zijn.

U kunt n.l. profiteren van het zogenaamde “MEEDOEN ARRANGEMENT” voor volwassenen.

Volwassen inwoners van Berkelland met een laag inkomen (tot 110% bijstandsnorm) krijgen een jaarlijks budget van € 300 dat zij kunnen besteden aan activiteiten / producten met een sportief, recreatief, educatief, cultureel of sociaal karakter. Deze activiteiten en producten worden aangeboden door verenigingen en ondernemers. De regeling loopt van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022.

Zo kunt u deze € 300 bijvoorbeeld (gedeeltelijk) besteden voor de contributie van de VV Ruurlo.

Om voor dit meedoen arrangement in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) via telefoonnummer 0544-474 200. Zij bekijken of u voldoet aan de voorwaarden.

De SDOA heeft een webshop voor het meedoen arrangement voor volwassenen.

Het bedrag is alleen te besteden bij aanbieders, activiteiten en producten in de meedoenapp. In de meedoenapp staan activiteiten en producten

Heeft u al een activatiecode voor de webshop? Dan kunt u direct inloggen: https://berkelland.forus.io/

Meer informatie is te vinden op https://berkelland.forus.io/explanation

Kindregelingen

Daarnaast kent de SDOA de zogenaamde kindregelingen.

Inwoners van Berkelland die het financieel niet breed hebben, komen in aanmerking voor de kindregelingen.

Daardoor is het mogelijk per kind tot 18 jaar een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld een schoolreisjes, sportactiviteit, bezoek aan het theater of muziekles.

Maar het gaat ook om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. Het is zinvol te informeren of u hier recht op hebt.

Sommige basisvoorzieningen moeten voor iedereen en dus ook voor kinderen bereikbaar zijn. Daarom zijn er kindregelingen. Iedere aanvraag hiervoor wordt apart beoordeeld, maar er zijn natuurlijk algemene richtlijnen.

De gezinssituatie en vooral de hoogte van het inkomen zijn bepalend. Grofweg kan worden gesteld dat gehuwden of alleenstaande ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan bijstandsniveau recht hebben op de kindregelingen. Soms wordt een deel van de kosten vergoed, afhankelijk van het inkomen.

Regelingen en bedragen

Te denken valt aan:

  • lidmaatschap van een sportvereniging of het meedoen aan de toneelclub in het wijkgebouw. De bijdrage bedraagt maximaal € 200 per kind tot 18 jaar.
  • Schoolkosten; voor kinderen op de basisschool ontvangt u een vergoeding van € 175 per kind. Op het vervolgonderwijs bedraagt de vergoeding € 350 per kind. Peuterspeelzaalbezoek wordt vergoed als dit noodzakelijk is.
  • Computer; een gezin kan iedere vijf jaar een computer of tablet met toebehoren tot maximaal € 500 vergoed krijgen.
  • Zwemdiploma; de kosten voor het behalen van zwemdiploma A voor kinderen vanaf 4 jaar worden volledig vergoed.

Meer informatie en de aanvraag- en declaratieformulieren zijn te vinden op www.socialedienstoostachterhoek.nl/uitkering

Voor vragen kunt u bellen naar de Sociale Dienst Oost Achterhoek, tel. 0544 – 474 200.

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse