Clinic Wouter Schouten met JO15-1
Clinic Wouter Schouten met JO15-1

Ruim 25 jeugdtrainers waren opgekomen om de trainingsdemonstratie van onze hoofdtrainer Wouter Schouten met het jeugdteam van O-15-1 bij te wonen.

 

Na de inloop met koffie werd de avond geopend door onze Hoofd Jeugd Opleiding Theo van Londen. Hij heette iedereen van harte welkom en gaf aan blij te zijn met de grote opkomst.

De trainingsdemonstratie was bedoeld om de trainers van de jeugdteams wat handreikingen te geven voor het opzetten en uitvoeren van een “goede“ training.

 

Wouter gaf kort toelichting op de training en deelde een papier uit met daarop de training en de mogelijkheid aantekeningen te maken van hetgeen de trainers belangrijk vonden bij de diverse oefenvormen.

 

Om 19.00 uur begon de training.

Deze werd met belangstelling gevolgd en alom was er lof voor de wijze waarop Wouter de oefeningen vorm en inhoud gaf. Hij liet duidelijk zien hoe je een aantrekkelijke warming-up kunt geven, hoe je een goede opbouw kunt maken van een pass- en trapoefeningen, mede in combinatie met een afwerkvorm. Tenslotte kwamen er elementen uit de training terug in de afsluitende partij.

 

Om 20.00 uur werd de training afgesloten en onder het genot van een kop koffie of een consumptie werd de training nabesproken.

Na een aantal vragen, gericht aan Wouter, werd de avond afgesloten met een voldaan gevoel bij alle aanwezigen. Voordat ze vertrokken werd nog een evaluatieformulier over de avond ingevuld.

Uit deze evaluatie kwam naar voren dat alle aanwezigen unaniem zeer positief over de bijeenkomst waren  en stond iedereen open voor een herhaling.

 

Hier een korte samenvatting van zaken, die uit het evaluatieformulier naar voren kwamen:

 1. Wat heb je opgestoken van de training?
 • De opbouw van een training/de opbouw van een oefening
 • Spelers fouten laten maken
 • Spelers mee laten denken/vragen stellen
 • Spelers zelf laten ontdekken en niet te snel ingrijpen/zelf keuzes laten maken/niet teveel sturen
 • Duidelijke uitleg
 • Afwisseling in de oefeningen
 • Goede organisatie vooraf van de training
 • Spelers positief stimuleren/meer aandacht geven aan wat goed gaat
 • Spelers uitdagen met oefeningen die ze net aankunnen
 • Je hebt als trainer zelf een grote invloed op de spelers
 1. Vindt je deze avond voor herhaling vatbaar?

Deze vraag werd unaniem met “ja” beantwoord.

 1. Wat had beter gekund?

Het merendeel had hier geen verdere opmerkingen over en vond de avond zoals deze verlopen was geslaagd. Van degenen, die wel aanvullende opmerkingen hadden, vielen deze opmerkingen meer onder de volgende vraag.

 1. Suggesties voor een volgende bijeenkomst?
 • Graag een training met een lager team, bijv. JO-11-4
 • Graag een training met een andere leeftijdscategorie
 • Iets eerder in het seizoen om nieuwe trainers te ondersteunen
 • Iets later qua tijdstip; 18.30 uur was voor sommigen wat haasten
 • Breder uitnodigen voor de clinic, zodat ook andere ouders kunnen worden bereikt en gemobiliseerd
 • Trainers lagere teams mee laten kijken bij een doordeweekse training van een “selectietrainer”
 • Een gediplomeerde trainer een training laten doen bij een lager team in het bijzijn van de trainer van dat team (voordoen)
 • Per leeftijdsgroep een clinic verzorgen
 • Uitleg en info met behulp van video-opnames

 

 1. Vindt je dit soort bijeenkomsten waardevol?

Deze vraag werd volmondig met “ja” beantwoordt.

 • Het is een erkenning van de problemen waar de trainers (ouders) tegen aanlopen. Je hebt het gevoel dat er met jou als vrijwilliger rekening wordt gehouden.
 • Daarnaast geeft het ook een saamhorigheidsgevoel als je als trainers je ervaringen met elkaar kunt bespreken en delen en ervaart dat anderen tegen dezelfde zaken aanlopen.
 • Ook is het leerzaam en geeft het meer inzicht.
 • Je wordt als trainer beter, waardoor de trainingen beter worden en uiteindelijk natuurlijk de spelers!
 • Je kunt leren van de ervaring van anderen en ideeën/tips uitwisselen.
 • Het is van belang dat de begeleiding in grote lijnen hetzelfde uitdraagt en handvatten krijgt om goede trainingen te geven.

 

Als organisatoren van deze clinic zijn we blij met het verloop van deze avond en hebben we gemerkt dat het aan een behoefte voldoet. We willen Wouter nogmaals bedanken voor zijn bereidwilligheid om de training te verzorgen. Verder willen we Kees Avé bedanken, die met gevaar voor eigen leven tijdens de training foto-opnames maakte, die u elders op de site kunt bewonderen.

Verder hopen we in de nabije toekomst nog meer ouders warm te kunnen maken om als vrijwilliger mede een jeugdteam te trainen. Wij gaan ons best doen om deze ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

 

 

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse