Van de voorzitter…
Van de voorzitter…

tja…. al veel te lang geleden dat ik via de website iets van me heb laten horen. Maar nu is weer een goed moment denk ik. We hebben de jaarlijkse ledenvergadering gehad, en dus zit mijn eerste jaar als voorzitter erop. Mooi moment om even terug te kijken, en ook even naar de toekomst te kijken.

Ten eerste is dit jaar voorbij gevlogen voor mijn gevoel. Het was een druk jaar waar ik gematigd positief tevreden over ben. We hadden als bestuur 3 speerpunten benoemd, en die wil ik even terughalen en kijken wat er nu gebeurd is.

Wat waren de speerpunten ook al weer :

1. Financieel gezond (incl. reserves)

2. Vrijwilligersbeleid (opstellen en implementeren)

3. Verenigen (We zijn een vereniging, en geen winkel.)

Daarnaast hebben we aangegeven dat we trots mogen zijn op de vereniging, en dat we dat moeten uitstralen met ons allen. Tevens wilden wij het Hoofdbestuur van 3 naar 5 personen brengen en ervoor zorgen dat de commissies een duidelijk mandaat hebben en relatief autonoom kunnen opereren.

Financieel zijn we op orde, zoals onze penningmeester op de ledenvergadering heeft toegelicht. Ook de relatie met de Stichting is daarin belangrijk, en we maken een flinke stap om de reserves weer op orde te hebben. Duurzaamheid hebben we opgepakt, om ook daar in de toekomst financieel voordeel te halen. Het Duurzaamheid traject vergt veel uitzoek werk, en vergt forse investeringen. Daar zullen we dus zeker niet over 1 nacht ijs gaan. Dat blijft dus ook in 2019 een thema.

Verenigen, daar hebben we veel aandacht aan besteed, vooral door positiviteit uit te stralen, en de lopende activiteiten te stimuleren (KST, HKT, etc.). Maar dit blijft ook in het komende jaar een speerpunt.

Het vrijwilligersbeleid is in concept klaar, en zijn we ook deels aan het uitvoeren. In de jaarvergadering hebben we de hoofdlijnen toegelicht. Ook dit vraagt echter zorgvuldige communicatie om draagvlak te creëren, en daar zijn we niet zover als dat we hadden willen zijn. We hebben op een aantal vlakken nog steeds onvoldoende vrijwilligers : kantine, sponsorcommissie en een coördinator vrijwilligersbeleid zijn daarin onze speerpunten.

We zitten nog steeds op 3 bestuursleden, hoewel Jacco afgelopen jaar als 4de lid volwaardig heeft meegedraaid. We twijfelen of het echt nodig is om naar 5 bestuursleden te gaan. Wel is het dan belangrijk dat de diverse commissies echt autonoom kunnen opereren. We zullen dit verder bezien in het komende jaar.

Onze vraag blijft wel, we zijn gematigd tevreden. Hadden we meer kunnen doen? Hadden we meer moeten doen? Daar horen wij ook graag de feedback van de vereniging op, en dat mag via voorzitter@vvruurlo.nl, of je spreekt me aan op de club.

In het komende jaar zullen we het beleidsplan actualiseren, en de input van onze leden is daarbij van cruciaal belang. Daar zullen we ook aandacht aan besteden.

In de ledenvergadering zijn een aantal goede vragen gesteld, waar wij mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld de manier waarop we inloggen in het afgeschermde gedeelte van de website, dat kan beter en vooral veiliger. Maar ook werd communicatie nadrukkelijk benoemd. En eigenlijk is dat misschien wel de belangrijkste taak die wij hebben als bestuur, en ik als voorzitter in het bijzonder. Dat trek ik me aan, en ga  proberen dat beter te doen in dit bestuursjaar.

Twee acties die ik vast wil aankondigen op het vlak van communicatie :

  • Kennismakingsavond met de VV Ruurlo. Een avond waarin wij als bestuur en commissies ons zullen voorstellen aan onze leden. Elk lid is welkom, en elk lid heeft de mogelijkheid daar vragen te stellen of opmerkingen te maken. Deze avond gaan we nog dit jaar (eind november, begin december) organiseren. Daar zullen we ook het vrijwilligersbeleid verder toelichten
  • Nieuwsbrief de “Digitale Hazewind” die wij willen introduceren. Deze nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen, met daarin de artikelen samengevat die we op de website hebben gepubliceerd (met een link naar de website toe). We verwachten daarmee meer bezoekers naar onze website te kunnen trekken en een flinke stap voorwaarts in communicatie te kunnen maken. We zoeken hier overigens nog wel enthousiastelingen die willen helpen om de content/inhoud voor de website te maken, en het proces van het maken van de nieuwsbrief willen ondersteunen. Meld je aan bij mij!

Nou, hier laat ik het voor deze keer bij.

Henry Meutstege

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse