Jeugdfonds Sport, maak er gebruik van!
Jeugdfonds Sport, maak er gebruik van!

We hebben onlangs een artikel op deze website geplaatst over de zogenaamde “Kindregeling” voor ouders van kinderen die het financieel zwaar hebben.
Daarnaast kunnen ouders uit Berkelland gebruik maken van het Jeugdfonds “Sport & Cultuur”.

Als ouders van kinderen de contributie niet meer kunnen betalen, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur (hierna: JFSC) bij te springen.
Het JFSC zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten of aan culturele activiteiten mee willen doen, lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportvereniging. JFSC betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen met als richtlijnbedrag € 225.
JFSC vergoedt rechtstreeks de contributie en stort dit op de rekening van de vereniging.
Dit betekent dat als er geld over is van de € 225 er geen aanspraak gedaan kan worden op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer.

Er zijn een paar spelregels:

 • Komt u in aanmerking voor een andere gemeentelijke regeling of bijdrage (bv. de kindregeling) waar de contributie mee kan worden betaald dan dient u éérst eerst gebruik te maken van die regeling. Is dat niet toereikend of u komt er niet voor in aanmerking dan kan een aanvraag bij JFSC worden ingediend.
 • De aanvraag kan alleen gedaan worden door een erkende intermediair. De intermediair vult het digitale aanmeldingsformulier in, via de website www.allekinderendoenmee.nl. Het lokale aanspreekpunt kan u in contact brengen met een intermediair. Contactgegevens van het lokale aanspreekpunt staan hier onder. Ouders of trainers kunnen geen intermediair worden.
 • JFSC keert uit ten behoeve van kinderen als ouders onvoldoende inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor sport ontbreken.
 • Het is toegestaan voor meerdere kinderen uit één gezin een aanvraag te doen.
 • Per kind mag er maar één aanvraag worden ingediend, er moet dus gekozen worden tussen sport, cultuur of zwemles. Na het behalen van het zwemdiploma kan er wel een aanvraag worden gedaan voor sport of cultuur.
 • Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar.
 • De intermediair dient de aanvraag te motiveren door het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld. Ook is er een toelichting nodig als het aanvraagbedrag hoger is dan het richtlijnbedrag. Er is geen officiële check van het inkomen. JFSC gaat ervanuit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken, de motivatie is voldoende.
 • Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten dus niet automatisch door.
 • JFSC keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s).
 • Naast een vergoeding voor de contributie of het lesgeld, is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden. Uiteraard geldt dit alleen als het echt nodig is. Dit kan op vertoon van de gekregen voucher.
 • JFSC vergoedt de contributie voor het lopende / aankomende seizoen/jaar. Dus niet met terugwerkende kracht.
 • JFSC vergoedt de gehele contributie, indien de contributie hoger is dan het maximale bedrag wordt de aanvraag afgekeurd. De enige uitzondering hierop is de vergoeding van zwemlessen om zwemdiploma A te behalen.
 • De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een door het NOC*NSF erkende sportbond. Voetbalvereniging Ruurlo is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).
 • De intermediair ziet erop toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de vereniging/aanbieder waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om te checken of het kind nog sport bij de aangegeven sportvereniging. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft JFSC het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren.
 • Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen, wordt ernaar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen.
 • Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door JFSC, wordt ernaar gestreefd binnen twee weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging te betalen.

Lokaal Aanspreekpunt gemeente Berkelland
Sport Federatie Berkelland
Naam: Gerrie Schäperclaus
Tel: 0545 – 476 727
E-mail: gerrie@sportfederatieberkelland.nl

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse