Financiële regelingen gezinnen in Berkelland
Financiële regelingen gezinnen in Berkelland

WELKE FINANCIËLE REGELINGEN ZIJN ER IN BERKELLAND VOOR GEZINNEN DIE HET FINANCIEEL MOEILIJK HEBBEN?

De gemeente Berkelland heeft meerdere regelingen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Deze regelingen zijn te vinden op www.berkellandwijzer.nl Ook vindt u hier informatie over organisaties en fondsen die u misschien kunnen helpen, zoals Humanitas Financiële Thuisadministratie, Schuldhulp Op Maat, ondersteuning Jeugdsport- en Cultuurfonds of de Voedselbank.

KINDREGELING? Misschien komt u voor een bijdrage in aanmerking

Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk die één of meer kinderen en een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde kindregeling(en). Deze regelingen maken het financieel mogelijk kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

Daardoor is het mogelijk per kind tot 18 jaar een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld een schoolreisjes, sportactiviteit, contributie, bezoek aan het theater of muziekles.

Maar het gaat ook om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. Het is zinvol te informeren of u hier recht op heeft.

Sommige basisvoorzieningen moeten voor iedereen en dus ook voor kinderen bereikbaar zijn. Daarom zijn er kindregelingen. Iedere aanvraag hiervoor wordt apart beoordeeld, maar er zijn natuurlijk algemene richtlijnen.

De gezinssituatie en vooral de hoogte van het inkomen zijn bepalend. Grofweg kan worden gesteld dat gehuwden of alleenstaande ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan bijstandsniveau recht hebben op de kindregelingen. Soms wordt een deel van de kosten vergoed, afhankelijk van het inkomen. Meer informatie op: www.fijnder.nl, zoek op “kindregeling”.

Je kunt ook bellen naar (0544) 47 42 00, op werkdagen van 08.30-16.00 uur of e-mailen naar info@fijnder.nl

JEUGDFONDS SPORT, maak er gebruik van

Daarnaast kunnen ouders uit Berkelland gebruik maken van het Jeugdfonds “Sport & Cultuur”.

Als ouders van kinderen de contributie niet meer kunnen betalen, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur (hierna: JFSC) bij te springen.

Het JFSC zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten of aan culturele activiteiten mee willen doen, lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportvereniging. JFSC betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen met als richtlijnbedrag € 225.

JFSC vergoedt rechtstreeks de contributie en stort dit op de rekening van de vereniging.

Er zijn een paar spelregels, de belangrijkste:

1. Komt u in aanmerking voor een andere gemeentelijke regeling of bijdrage (bv. de kindregeling) waar de contributie mee kan worden betaald dan dient u éérst gebruik te maken van die regeling. Is dat niet toereikend of u komt er niet voor in aanmerking dan kan een aanvraag bij JFSC worden ingediend.

2. De aanvraag kan alleen gedaan worden door een erkende tussenpersoon. De tussenpersoon vult het digitale aanmeldingsformulier in, via de website www.allekinderendoenmee.nl.

3. Per kind mag er maar één aanvraag worden ingediend, er moet dus gekozen worden tussen sport, cultuur of zwemles. Na het behalen van het zwemdiploma kan er wel een aanvraag worden gedaan voor sport of cultuur.

4. Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar.

5. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten dus niet automatisch door.

6. Naast een vergoeding voor de contributie of het lesgeld, is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden. Uiteraard geldt dit alleen als het echt nodig is. Dit kan op vertoon van de gekregen voucher.

7. De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een door het NOC*NSF erkende sportbond. Voetbalvereniging Ruurlo is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

Voor meer informatie: aanspreekpunt binnen de gemeente Berkelland

Sport Federatie Berkelland

Naam: Gerrie Schäperclaus

Tel: 0545 – 476 727

E-mail: gerrie@sportfederatieberkelland.nl

Copyright © Voetbalvereniging Ruurlo | Privacyverklaring | Digitale Hazewind (nieuwsbrief) | Login Design en realisatie door Project Arthouse